Business/ICT-alignment

Al tientallen jaren beschouwen ICT-managers het gebrek aan aansluiting tussen Business en ICT als één van hun belangrijkste zorgpunten. Zij spenderen zelfs een derde van hun tijd aan het managen van Business-ICT-relaties. Onvoldoende aansluiting leidt tot hoge kosten, lage efficiency en lage opbrengsten van ICT. Onderzoeken tonen aan dat een goede Business-ICT-alignment leidt tot een betere organisatieperformance. Het is echter nog altijd niet gelukt om de aansluiting blijvend te optimaliseren.

Sluit uw ICT aan op de snel veranderende vraag vanuit de Business?

Onze aanpak geeft u een totaalbeeld van de mate van aansluiting tussen Business en ICT in úw organisatie. Dit beeld betreft zowel het strategische-, het tactische- als het operationele niveau. Het schetst zowel de aspecten die Business/ICT-alignment ondersteunen als de punten waarop die aansluiting juist ontbreekt. We beschouwen uw organisatie daarbij vanuit het perspectief van mensen die met elkaar samenwerken.

Vragen die wij op dit gebied van onze klanten krijgen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe creëer ik duidelijkheid in rollen en taken tussen Business en ICT?
  • Hoe los ik onvolkomenheden in de mix van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en competenties op?
  • Hoe krijg ik inzicht in de noodzakelijke competentie-ontwikkeling van de medewerkers om alignment mogelijk te maken?
  • Wat is het gezamenlijke begrippenkader op basis waarvan samenwerking kan excelleren?
  • Hoe zorg ik dat beide partijen beter gaan communiceren en elkaar beter begrijpen?
  • Hoe kom ik van een wij-zij-cultuur af?