Complexiteitsbeheersing

Complexiteitsreductie in applicatielandschappen wordt doorgaans ingestoken vanuit de techniek, waarbij de onderliggende oorzaken worden genegeerd. Dat is echter geen duurzame aanpak gebleken, want complexiteit is mensenwerk: de complexiteit neemt met het verstrijken van de tijd weer toe. En het is een proces wat niet te stoppen lijkt. Hierdoor wordt het ontwikkelen, onderhouden en beheren van ICT steeds duurder en duurder.

Is uw organisatie in staat om de complexiteitstoename tot stilstand te brengen?

De key tot complexiteitsbeheersing ligt niet in de techniek, maar in de ICT-Governance. Onze aanpak maakt helder welke besluitvormingsprocessen in uw ICT-organisatie de complexiteit bewust of onbewust laten toenemen. U krijgt er bovendien concrete middelen mee in handen ter beheersing van die complexiteitstoename. Na implementatie van nieuwe besluitvormingsprocessen is de kraan van complexiteitstoename dichtgedraaid. En pas dan kan aan complexiteitsreductie gewerkt worden.

Vragen die wij op dit gebied van onze klanten krijgen zijn bijvoorbeeld:

  • Welke rol speelt Architectuur in complexiteitsbeheersing?
  • Welk typen besluiten moeten door wie genomen worden op welk moment?
  • Welke informatie is nodig om de juiste besluiten te nemen?
  • Welke rollen moeten op welke manier veranderen om ICT-Governance te laten excelleren?
  • Hoe borg ik de veranderingen in besluitvorming en rollen?
  • Hoe verander ik het gedrag van managers zodat zij zich houden aan de nieuwe besluitvormingsprocessen?