Gedragomslag

Hoe vaak komt het niet voor dat een nieuwe strategie, nieuwe processen, een nieuwe cultuur of een nieuwe organisatiestructuur nauwelijks effect sorteert omdat medewerkers het oude gedrag blijven vertonen? Meestal wordt ‘gedrag’ niet onderkend als cruciale veranderfactor. Met als gevolg dat er eigenlijk helemaal niets verandert. De organisatie blijft matig presteren, en ondertussen is er veel geld weggevloeid door een mislukt veranderprogramma.

In hoeverre vindt in uw organisatie noodzakelijke gedragsverandering plaats?

Gedrag is eigenlijk alles wat we doen. Alles wat we doen uit ons zelf, maar ook alles wat we doen als reactie op hetgeen dat om ons heen gebeurt. Er zijn twee soorten gedrag, bewust en onbewust gedrag. Onderzoekers hebben aangetoond dat 95% van het totale gedrag onbewust is. Inzicht in dit onbewuste gedrag geeft ongekende mogelijkheden tot gedragsverandering. Van het ene op het andere moment. En voor iedereen. Onze aanpak is gebaseerd op dit inzicht.

Vragen die wij op dit gebied van onze klanten krijgen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat is onze huidige cultuur (gestold gedrag) en wat is onze noodzakelijke of gewenste cultuur?
  • Hoe leer ik mijn medewerkers oud gedrag af en nieuw gedrag aan?
  • Hoe verander ik het gedrag van de medewerkers in een razend tempo en met weinig middelen?
  • Welke psychologische gedragsinterventies gaan effect sorteren en welke niet?
  • Welk nieuw gedrag past bij een gegeven systeemverandering?

Download Paper