Verander alles behalve gedrag

Veranderen was altijd al noodzakelijk om te overleven, maar in de 21e eeuw is de wereld in een stroomversnelling terecht gekomen en de urgentie tot wendbaarheid neemt steeds meer toe.

Pas in de jaren 1980 is de term 'verandermanagement' ontstaan, waarmee een vorm van management werd bedoeld die zich in het bijzonder bezighoudt met het veranderen van de structuur en/of de werkwijze van een organisatie. De meeste moderne veranderaanpakken zijn sindsdien ontwikkeld. In deze paper presenteren we een bloemlezing van bekende, bestaande methodes. Ze zijn inderdaad in het algemeen ontstaan sinds de jaren 1980. Uitzonderingen hierop zijn het gedachtengoed van Kurt Lewin en Lean Manufacturing, die beide hun oorsprong vinden in de jaren 1940. Overigens is onze bloemlezing verre van compleet. We streven niet naar volledigheid; we lichten enkele interessante ontwikkelingen eruit.

Uit de beschrijvingen zal blijken dat de voor succes zo noodzakelijke structurele aandacht voor gedrag in al die theorieën gedeeltelijk of zelfs geheel ontbreekt. De methoden beschrijven slechts kapstokken, ze missen een integrale visie, adresseren gedragsverandering op een tijdrovende manier of bemoeien zich in het geheel niet met gedrag.

Download paper

Naar het overzicht