Complexiteitsbeheersing

De steutel tot beheersing van complexiteit lijkt onvindbaar.

Complexiteitsreductie in applicatielandschappen wordt doorgaans ingestoken vanuit de techniek, waarbij de onderliggende oorzaken worden genegeerd. Dat is geen duurzame aanpak gebleken, complexiteit is immers mensenwerk.

Deze white paper beschrijft een aanpak gericht op het wegnemen van de belangrijkste oorzaak van complexiteitstoename, namelijk ineffectieve ICT-Governance.

Voorbeelden zijn besluitvorming op basis van onvoldoende informatie, ontbrekend inzicht in de consequenties van een besluit, gebrek aan focus op complexiteit en onbalans in verantwoordelijkheden, bevoegdheden en competenties van beslissers.

Op basis hiervan is de organisatie in staat om ICT-Governance onderbouwd en geprioriteerd stap voor stap duurzaam te verbeteren, waardoor de complexiteit wordt beheerst.

Download Paper

Naar het overzicht