Interventies op gedrag

Hoe bereik je gedragomslag?

Gedrag is eigenlijk alles wat we doen. Alles wat we doen uit ons zelf, maar ook alles wat we doen als reactie op hetgeen om ons heen gebeurt. Gedrag, waaronder onze manier van communiceren, is cruciaal voor de mens als sociaal wezen. Taal wordt door mensen voor circa 70% gebruikt om te praten over zichzelf en over anderen, over de nieuwste modetrends, over de laatste politieke ontwikkelingen en over andere informele zaken. Informele communicatie is evolutionair gezien van levensbelang: het bouwt een gemeenschappelijke visie en leidt daarmee tot groepsvorming. En groepsvorming heeft ons mensen gemaakt tot wat we nu zijn.

Feitelijk zijn er twee soorten gedrag, bewust en onbewust gedrag. Onderzoekers hebben aangetoond dat bewust gedrag maar een klein aandeel van 5% heeft in het totale gedrag. Die andere 95% bestaat uit onbewust gedrag. Met name op dit onbewuste gedrag zit een groot onbenut potentieel, verandertechnisch gezien.

Deze paper geeft managers inzicht in hoe gedrag van medewerkers van de ene op het andere moment massaal veranderd kan worden: Gedragomslag!

Download Paper

Naar het overzicht