Reorganiseren met verstand

Reorganisaties hebben grote impact op de organisatie en op de mensen die in de organisatie werkzaam zijn. Tegelijkertijd zijn het de mensen die samen de organisatie succesvol moeten maken, de organisatie zíjn de mensen. De wijze waarop mensen samenwerken zou daarom een prominente plaats moeten innemen bij een reorganisatie. Het ontbreken daarvan leidt in veel gevallen tot verkeerde keuzes.


Delta Change Consultants heeft een aanpak ontwikkeld, die organisaties ondersteunt bij het maken van de juiste reorganisatiekeuzes. We beschouwen de organisatie daarbij vanuit mensen die met elkaar interacteren. Iedere relevante interactie wordt in detail geanalyseerd en getoetst tegen objectieve indicatoren, waaronder universele normen voor samenwerking en de organisatiestrategie.


Het resultaat is inzicht in:

  • Elementen van ontbrekende of onjuiste samenwerking in de huidige organisatie, die de doelstellingen of strategie in gevaar kunnen brengen
  • Onvolkomenheden in de mix van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en competenties
  • Essentiële competenties, teneinde deze veilig te kunnen stellen in de nieuwe organisatie
  • De impact van reorganisatiekeuzes op de strategie
  • Haalbare, passende verbetermogelijkheden voor alle bovenstaande punten, inclusief het effect van de verbetering

Met deze aanpak is het resultaat van de reorganisatie beter in lijn met de organisatiestrategie en met de doelstellingen van de reorganisatie. Voorbeelden:

  • Kostenbesparingen zijn gerealiseerd door kwalitatief betere en efficiëntere besluitvorming
  • Een toegenomen transparantie is gecreëerd: verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en daarmee de accountability, zijn voor een ieder inzichtelijk.

Download paper

Naar het overzicht