Samenwerking ontwerpen

Continu werken organisaties aan performanceverbetering door beter samen te werken. Maar wat is samenwerken nu eigenlijk?

Continu werken organisaties aan performanceverbetering om uiteenlopende redenen: winstoogmerk, kwaliteitsverbetering, werkplezier, aandeelhouderswaarde, concurrentievergroting, kostenbesparing enzovoort. Helaas behalen zij dit doel vaak niet, of niet blijvend.

Een belangrijke reden hiervoor is dat men bij een performance-probleem naar oplossingen zoekt zonder dat de werkelijke oorzaken, de root causes, van het probleem duidelijk zijn: organisaties voeren wijzigingen door zonder vooraf de precieze interne werking te doorgronden, terwijl die juist de oorzaak is van veel problemen. Het is vaak de manier van samenwerken waarin veel verbeterpotentieel schuilt. En effectieve samenwerking kan worden ontworpen.

Deze paper geeft lijnmanagers, verandermanagers en anderen die zijn betrokken bij verandertrajecten diepgaand inzicht in de sleutelbegrippen ‘samenwerking’ en ‘constructie’, in bestaande universele normen voor een effectieve formele samenwerking, in normafwijkingen en de impact daarvan op de organisatie en, tot slot, in een modelleringswijze van de samenwerkingspatronen en de relevante afwijkingen.

Download Paper

Naar het overzicht