Realisatie van strategie

Alignment tussen strategie en operatie ontbreekt overal.

Strategie-implementatie, ofwel de vertaling van strategie naar operatie, is voor veel organisaties een zorgpunt: door een onjuiste of onvolledige implementatie blijft de performance achter bij de doelstellingen. Ondanks het feit dat organisaties in de praktijk diverse hulpmiddelen gebruiken, zoals de Balanced Scorecard, om het vraagstuk te adresseren, blijft het een heikel punt. Toch is een structurele oplossing voorhanden.

Deze paper geeft een verklaring voor de worsteling van veel organisaties met een effectieve vertaling van strategie naar praktijk. De oorzaak is het ontbreken van inhoudelijk en gedetailleerd inzicht in de operationele samenwerkingspatronen die de strategie moeten implementeren.

Download Paper

Naar het overzicht