Eise Douma

Diep inzicht in de werking van onze organisatie gekregen!

DIS onderhoudt en beheert het DBC-informatiesysteem. Het systeem bevat gegevens uit de basisregistratie van zo’n 3000 Nederlandse zorgaanbieders over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben. Sinds drie jaar is DIS onderdeel van DBC-Onderhoud, die zelf ook een afnemer is van data uit het DBC-informatiesysteem. Hiërarchisch gezien valt DIS onder DBC-Onderhoud maar er is een ‘Chinese muur’ opgetrokken tussen DBC-Onderhoud en DIS om de zuiverheid en integriteit van de gevoelige gegevens te bewaken.


Eise Douma, manager DIS: ‘DIS is een jonge en snel gegroeide organisatie in een zeer dynamische omgeving. Hierdoor blijven we kijken hoe we de interne samenwerking zo optimaal mogelijk vorm kunnen geven. Om te ontdekken wat de diepe interne werking van de organisatie is, heb ik een beroep gedaan op Delta Change Consultants. En dat bleek de juiste keuze.’


‘In no time bleek Delta Change Consultants in staat om echt en diep inzicht te geven in onze werkprocessen en de verbindingen met andere partijen. Zij gebruiken DEMO© om de organisatie als een constructie bloot te kunnen leggen. Uit deze analyse hebben we de twee belangrijkste conclusies gepakt om mee aan de slag te gaan. We gaan een Change Advisory Board instellen, compleet met de juiste verantwoordelijkheden en werkwijze. Daarnaast hebben we proceseigenaren aangesteld om ons te verzekeren van de delivery van onze processen.’‘DIS is steeds in beweging. We zijn aan het nadenken over onze producten en de raakvlakken met de vele partijen waar we mee samenwerken, zodat we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. Zodra onze strategie gereed is willen we DeltaCC inschakelen om de vertaalslag te maken van de strategie naar de operationele organisatie, per afdeling. We willen de goede dingen doen, op de goede manier. Dat is belangrijk voor ons. Maar ook willen we stoppen met de dingen die niet bijdragen aan de strategie. Om dat te kunnen realiseren is er diep inzicht nodig.’


‘Het samenwerken met Delta Change Consultants hebben we als erg prettig ervaren. Niet alleen hebben we meer inzicht in onze interne organisatie, maar DeltaCC heeft ons ook een spiegel voorgehouden waar we nu zélf mee verder aan de slag kunnen. Ons zelflerend vermogen is aangewakkerd: een erg prettig neveneffect.’

Naar het overzicht