Wim Uittenhout

Eindelijk inzicht om complexiteit aan te pakken!

De consument oriënteert zich, en koopt en regelt steeds meer zaken via internet, telefoon en mobiel. Klanten verwachten dat hun bank optimaal toegankelijk is via verschillende virtuele kanalen (internet, e-mail, telefoon, smartphone, sms) en gaan ervan uit dat deze kanalen door elkaar kunnen worden gebruikt en naadloos op elkaar aansluiten. De afdeling Functioneel Beheer fungeert als schakel tussen de gebruikers en de ICT-organisatie en vervult de opdrachtgeversrol voor het onderhoud op ICT-systemen.


Wim Uittenhout, manager Functioneel Beheer CRM Distributie: ‘Al geruime tijd uitten onze gebruikers de nadrukkelijke wens om de gebruiksvriendelijkheid van onze applicaties te verbeteren. Daarnaast is het aantal handelingen dat verricht moet worden om een product te verkopen hoog. Het bevordert het plezier in het werk niet en de kans op fouten wordt vergroot. Deze vorm van complexiteit willen we graag terugdringen. Maar als wij opdrachten hiertoe verstrekken, wordt iets kleins al snel complex en duur en regelmatig verandert op korte termijn niets in de situatie. Daar wilden we nu iets aan gaan doen en we hebben Delta Change Consultants de opdracht gegeven om handvatten te geven om de complexiteit te doorgronden en gebruikerswensen effectiever te kunnen realiseren.’


‘Ik heb vaker samengewerkt met externe partijen en je ziet regelmatig hetzelfde patroon terug: het model dat zij uitdragen is leidend, de inzichten die worden verkregen zijn hoog over en kloppen eigenlijk altijd wel. Bovendien zijn het vaak zaken die in de markt spelen en die ik ook op het internet had kunnen lezen. Deze keer wilde ik resultaten die gebaseerd waren op de praktijk, toegespitst op ónze organisatie. En ik wilde dat het model niet leidend zou zijn, alleen een referentie. Met DeltaCC had ik de hoop dat dit zou gebeuren, en dat hebben zij waargemaakt.’


‘In een diepgaande analyse van de grondoorzaken van het ontstaan van complexe informatiesystemen en complexiteit in het applicatielandschap werden wij verrast door de geconstateerde feiten. Natuurlijk waren er ook dingen die we al wisten, maar we kregen een spiegel voorgehouden met weeffouten in de organisatie waar we ons niet bewust van waren. Niet alleen kregen we concrete handvatten om de problemen op te lossen, ook werd ons visueel aangereikt hoe deze handvatten zich verhouden tot de gangbare modellen. Hierdoor ontstond een aha erlebnis en hoefden we ons niet te verdiepen in de details. We zijn nu druk aan de slag gegaan met de noodzakelijke veranderingen in de organisatie.


Delta Change Consultants is een professioneel bureau dat in een ongedwongen en waardevrije sfeer in een korte tijd tot grote resultaten komt. Complexe zaken worden tot de essentie teruggebracht en uitgelegd. Hun kennis en kunde is van hoog niveau, en hun discretie van uitzonderlijk niveau.’

Naar het overzicht