Kernwaarden

Integriteit

Delta Change Consultants is integer. We hebben geen verborgen agenda’s en het belang van de klant staat voorop. Als wij constateren dat de opdrachtgever onderdeel is van het probleem, dan signaleren wij dat ook. Als onze diensten niet geschikt zijn voor het oplossen van een bepaald type probleem, dan nemen we de opdracht niet aan. En alle informatie die tot ons komt blijft bij ons.

Afspraak is afspraak

Afspraken die we hebben gemaakt komen we altijd na. Ook fixed-price-trajecten met onvoorziene wendingen en complicaties maken we af conform afspraken. Dit is de service waar wij ons prettig bij voelen.

Samenwerken

Delta Change Consultants gelooft in samenwerking, zowel voor een beter resultaat als om van elkaar te leren. Deze samenwerking speelt zich zowel af binnen Delta Change Consultants als tussen Delta Change Consultants en haar klanten en partners. Opdrachten voeren we met minimaal twee personen uit, omdat twee mensen meer zien dan één. Goed samenwerken levert meer op dan de som der delen.