Rob Bakker

Na mijn studie Lichamelijke Opvoeding ben ik kortstondig werkzaam geweest als basketbal-, rolstoelbasketbal- en volleybalcoach. Aansluitend op een traineeprogramma ICT ben ik bijna 14 jaar werkzaam geweest als IT-professional in bancaire omgevingen. Via traineeprogramma-management en competentiemanagement heb ik een overstap gemaakt naar het HR-vak. Met de combinatie van HR-advies en personeelsontwikkeling in de achterzak heb ik mij vervolgens toegelegd op managementadvies. Aansluitend heb ik een jarenlange ervaring opgebouwd als lijnmanager van diverse afdelingen in de IT-organisatie van een grote bank. De managementopdracht had steevast te maken met verbetering, verandering en reorganisatie.

De combinatie van een technische achtergrond en gevoel voor mensen heeft geleid tot mooie resultaten tijdens reorganisaties. Ik was daar niet alleen nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van strategie en organisatieinrichting, maar ook bij schrijven van OR-adviesaanvragen en de vormgeving van het verandertraject. Deze hebben geleid tot betere samenwerking in de keten en nauwere samenwerking van business, development en operations, deels gebaseerd op grondige analyse, deels gebaseerd op het bouwen van bruggen. In mijn eigen afdelingen heeft dat geleid tot het veel dichter op en ook in programma’s en projecten werken van bijvoorbeeld managementadviseurs en risico- en kwaliteitsmanagers. Dat leidde tot wezenlijke verbeteringen in waardering, werkwijze en bijbehorende instrumenten: vaker goed inrichten en gebruiken in plaats van controles achteraf en herstel. Ook het afhandelen van personele gevolgen gaat mij goed af. Ik ben vertrouwd met de procedurele en juridische kanten en verlies de menselijke maat daarbij nooit uit het oog.

 

Naar het overzicht