Theo Janssen

Ik heb meer dan 20 jaar ervaring als entrepreneur, verandermanager, C-level organisatieadviseur en mentor van ondernemers in verschillende industrieën. Dit heeft geresulteerd in specialiteiten als strategie implementatie, gedragsverandering en organisatieverbetering. Mijn passie is om het denken en gedrag van grote groepen mensen te veranderen en zorgen dat deze verandering beklijft. Alleen dán heeft organisatieverandering echt zin. Ik word vooral gemotiveerd om problemen op te lossen die over het algemeen als te complex worden beschouwd.


De veranderingen in de markt gaan almaar sneller en sneller. De tijd dat een bedrijf of organisatie een strategie kon bedenken, deze implementeren en vervolgens de concurrentie te snel af is, is voorgoed voorbij. Organisaties moeten wendbaar zijn, en steeds kunnen meedeinen op de golven van veranderingen in de markt. En dat moet snel, razendsnel. Dat betekent dat besluitvorming zo laag mogelijk in organisaties moet komen te liggen en dat teams die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde business propositie zelfstandig die markt kunnen gaan aanvoelen en anticiperen op de nieuwe wensen. Dat kan alleen met een Agile organisatiemodel.


In mijn spaarzame vrije tijd onderneem ik diverse activiteiten met mijn gezin. En als er nog eens tijd overblijft dan schrijf ik en maak ik muziek.

Naar het overzicht