Wie zijn wij

Delta Change Consultants is een organisatieadvies-bureau dat is gespecialiseerd in het doorvoeren en verankeren van veranderingen in organisaties. Wij beschouwen een organisatie als een commitment van een groep mensen om een gezamenlijk doel te bereiken. Zonder mensen zou een organisatie niet nodig zijn. Tafels, stoelen, computers, … ze hebben geen (gezamenlijke) doelen en kunnen al helemaal geen commitment uitspreken. Het zijn louter hulpmiddelen. Organisaties gaan over mensen en de manier hoe mensen met elkaar samenwerken om
bepaalde doelen te bereiken. Dat is nu zo, en dat is al duizenden jaren zo. Zonder samenwerken zou de jacht veel minder hebben opgeleverd en hadden we ons niet voldoende kunnen beschermen tegen roofdieren. Samenwerken zit diep in onze genen en onze hersenen verankerd. We willen eigenlijk niets liever dan prettig samenwerken met elkaar. En dat doen we op een sociale manier, want onderzoek heeft aangetoond dat een mens een sociaal wezen is. Alleen door samenwerking is een organisatie in staat producten en diensten te leveren. Zonder samenwerking geen organisatie!

Omdat het in een organisatie om mensen gaat is een organisatie dus een sociaal systeem. Iedere organisatie kent twee afzonderlijke, maar onlosmakelijk verbonden componenten die continu met elkaar interacteren: het systeem zelf en het gedrag binnen dat systeem. 

Systeem

Het systeem, de ‘harde’ kant van de organisatie, omvat alle afspraken en activiteiten die in een organisatie formeel zijn geregeld om de doelstellingen te realiseren. Het laat zich vangen in termen als organisatiestructuur, beleid, strategie, functiebeschrijving, Scrum events, processen, etc.

 

Gedrag

Gedrag, de ‘zachte’ kant, is het geheel aan handelingen van een individu of van een groep mensen. Gedrag is voor een klein deel bewust, zo zal iemand zich bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een lastige berekening bewust moeten concentreren. Maar voor het overgrote deel functioneren we op de automatische piloot: we hoeven niet na te denken waar het gaspedaal in onze auto zit en krijgen bij het zien van een kakkerlak al kippenvel voordat we er erg in hebben. Dit onbewuste gedrag komt voort uit ons ongrijpbare binnenste, het wordt onder andere gestuurd door ervaringen, normen, waarden en emoties. Het systeem en het gedrag binnen het systeem staan in continue wisselwerking met elkaar.

Het systeem roept gedrag op

Een voorbeeld: medewerkers spiegelen zich bewust of onbewust met hun gedrag aan hun manager. Enerzijds omdat dit gedrag hem blijkbaar die positie heeft gegeven, anderzijds omdat die manager hen beoordeelt en een grote invloed heeft op hun loopbaan. De hiërarchie en de wijze van belonen (het systeem) sturen gedrag. Een ander voorbeeld: als collega’s ieder denken verantwoordelijk te zijn voor het goedkeuren van budget, kan wrijving ontstaan met als gevolg dat beiden niet meer kunnen samenwerken. Slechte afspraken (weeffouten in het systeem) leiden tot ongewenst gedrag.

Gedrag bepaalt het succes van het systeem

Wrijving is slecht voor de werksfeer en voor de effectiviteit van de organisatie.Maar ook: als we nieuwe afspraken, waarmee we de klant beter willen bedienen, wél opschrijven maar niet goed implementeren, zal er op de werkvloer niets veranderen. De attitude is dan ‘tja het staat er wel maar ik begrijp het eigenlijk niet, dus ik blijf het maar op de oude manier doen’. Het systeem verandert dan alleen op papier, maar niet in de praktijk. En de klant is nog net zo ontevreden.