Alignment Business en ICT

Er is een missing link tussen Business en ICT.

Al decennia beschouwen ICT-managers en CIO’s het gebrek aan aansluiting tussen Business en ICT als één van hun belangrijkste issues, zij spenderen zelfs een derde van hun tijd aan het managen van Business/ICT-relaties. Onvoldoende aansluiting leidt tot hoge kosten, lage efficiency en lage opbrengsten van ICT, onderzoeken toonden aan dat een goede Business/ICT-alignment leidt tot een betere organisatie-performance.

Het is echter nog altijd niet gelukt om de aansluiting duurzaam te optimaliseren. Deze paper belicht een belangrijke oorzaak daarvan: het ontbreken van inhoudelijk en gedetailleerd inzicht in de samenwerkingspatronen tussen Business en ICT.

Download Paper

Naar het overzicht