Onze aanpak

Wij zijn gespecialiseerd in organisatieverbetering, zowel op het vlak van systeemverbetering als op het vlak van gedragsverandering. Naast klassieke verandertechnieken zoals Kotter, de Caluwé, Lean, Agile, INK, Viral Change, etc. gebruiken we ook state-of-the-art verandertechnieken waardoor we precies weten hoe de werking van een organisatie is en waardoor we exact kunnen voorspellen wat de impact is van onze interventies op de organisatie. We noemen dit white-box verandermanagement. Door hier gebruik van te maken hebben we een unieke positie in de markt. We kunnen met recht spreken over de Delta-methode!

Bij veranderingen op het systeem gebruiken we een vaste set van normen op het gebied van samenwerking als referentiekader: Enterprise Engineering. We ontdekken zo de optredende foutpatronen, weeffouten die zitten ingebakken in de manier waarop de organisatie is ontworpen. Het oplossen van dergelijke weeffouten leidt tot forse verbeteringen op gebied van efficiency en productiviteit. Verbeteringen van meer dan 30% zijn hierbij geen uitzondering. Zie ook het boek Werken aan Samenwerking – Theo Janssen, ISBN 978 90 5594 915 1.

Bij veranderingen van het gedrag bepalen we samen met onze opdrachtgever wat de gewenste gedragsnormen zijn binnen de betreffende organisatie. Op basis hiervan ontwikkelen we de meest geschikte psychologische gedragsinterventies. Dit kunnen bijvoorbeeld Nudges zijn waardoor grote groepen mensen in zeer korte tijd ander gedrag gaan vertonen: Gedragomslag. Zie ook het boek 50 veranderprincipes - Peter Brouwer & Theo Janssen, ISBN 9789058754783.


Door toepassing van deze middelen, modellen en technieken helpen we onze klanten om succesvol te blijven in een continu- en steeds-sneller-veranderende wereld. We hanteren drie diensttypen:

  1. Analyse en advies: Wij analyseren systeem en/of gedrag en leveren een rapport met potentiële verbeteringen op die u vervolgens zelf implementeert
  2. Verbeteren: Wij verzorgen de implementatie van verbteringen voor u en managen de verandering in systeem en gedrag zodat de beoogde doelen worden behaald. Wij laten ons regelmatig betalen uit de behaalde resultaten.
  3. Training & coaching: Wij trainen en begeleiden medewerkers van uw organisatie zodat zij ander gedrag gaan vertonen. Tevens trainen wij hen om zelf in staat zijn analyses op systeem en gedrag uit te voeren (meta-dienst) zodat wij ons overbodig maken.

Klanten kiezen voor Delta Change Consultants omdat:

  1. Fact based: Onze diensten zijn gebaseerd op feiten, niet op gevoel
  2. White box: We weten precies hoe de interne werking van een organisatie is en kunnen daardoor de impact van een interventie voorspellen
  3. Groot effect: Veranderingen sorteren een groot effect, vrijwel de gehele doelpopulatie verandert in werk en gedrag
  4. Snel: Binnen enkele weken na de start van implementatie zijn veranderingen in systeem en gedrag merkbaar
  5. Verstand van verbeteren: Door decennialange verandermanagement ervaring zijn wij in staat om groepen mensen mee te krijgen en de juiste mix aan veranderinterventies te kiezen
  6. Blijvende resultaten: Ook als wij weg zijn zien klanten dat de resultaten blijven