Heijman en Ebbinge

We zijn klaar voor de toekomst!

Daavision is een gespecialiseerd bedrijf in de productie en handel van agrarische toevoegingsmiddelen. Met innovatieve producten en nieuwe concepten wordt ingespeeld op de laatste trends in het voeden van landbouwhuisdieren. Hierin is Daavision zeer bekwaam: de export heeft een enorme vlucht genomen. Om deze groei te kunnen faciliteren stelt de directie zich de volgende vragen:

  • Hoe zorg je ervoor dat de operationele organisatie deze groei kan faciliteren?
  • Hoe zorg je ervoor dat de organisatie professioneler wordt?

Ejal Heijman en Buis Ebbinge, beiden directeur-eigenaar van Daavision: “We merkten dat onze operationele organisatie het verkoopteam nauwelijks bij kon houden. Natuurlijk prettig dat we zoveel verkopen, maar om langdurige relaties aan te gaan met onze klanten moet er altijd op tijd en met de juiste kwaliteit geleverd kunnen worden. Wij vroegen ons af of wij qua kwaliteit nog wel aan de verwachtingen van onze klanten konden voldoen. Daarnaast merkten we dat onze visie maar moeizaam werd doorvertaald naar veranderingen op de werkvloer. Daarom wilden we dat een extern adviesbureau ging bekijken of we op de goede weg zitten, en of onze organisatie qua structuur wel de juiste is om de groei te faciliteren. De aanpak van Delta Change Consultants sprak ons het meeste aan en we kozen dus voor hen om dit traject op te pakken. We kregen veel meer dan waar we om vroegen!”

“Onze organisatie werd doorgelicht met Enterprise Engineering en tot op het kleinste detailniveau werden weeffouten in de operationele organisatie blootgelegd. Het was wel erg gedetailleerd; het meeste hadden we aan de overall uitleg die hiermee gepaard ging. De oplossingen voor deze weeffouten resulteerden in het wegnemen van discommunicatie, veranderingen in bedrijfsprocessen, maar ook in verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden en zelfs verschuivingen van werkzaamheden van mensen. Onze structuur werd competentiegericht opgezet: mensen doen díe dingen waar ze goed in zijn. Niet alleen loopt alles dan sneller en beter, mensen worden er ook gelukkiger van en functioneren beter.”

“Daarnaast merkte Delta op dat in de vertaalslag tussen strategie en operatie een kink zat omdat  er een inconsistentie tussen onze visie en missie met de strategie zat. Delta heeft toen, ook al hoorde dat niet tot de opdracht, ons geholpen om een nieuwe visie en missie op te stellen en de strategie hierop te baseren. Zowel de medewerkers als onze klanten reageren hier zeer positief op. Nieuwe medewerkers krijgen tijdens de introductie en het inwerktraject uitvoering uitleg over de visie en missie. En het operationaliseren van onze strategie is nu geen probleem meer.”

“Dit traject heeft tot grote resultaten geleid. Allereerst is er een productiviteitsverhoging van 40 % waargenomen, en dat zónder toename van werkstress. Die is zelfs gedaald. Daarnaast zijn we 60 – 70 % efficiënter gaan werken! En bereikten we een grote kwaliteitsverbetering waarbij we de foutmarge tot onder de 1% hebben kunnen terugdringen. Onze klanten hebben dit alles direct opgemerkt en geven ons positieve reacties op de betere kwaliteit en service, wat o.a. resulteert in aanzienlijk meer bestellingen. Iedereen weet dat dit soort referentieverhalen vaak worden opgeklopt, maar deze resultaten zijn echt waar!”

“Wij waarderen de samenwerking met Delta Change Consultants enorm. Zij leverden wat ze beloofden, en meer! Goed ook om te sparren met de ondernemer zelf, die vanuit praktijkvoorbeelden en reflecterend op zichzelf ons bewust kon maken van dingen die wíj beter konden doen. Binnen een half jaar wisten we de verbeteringen door te voeren die tot zulke goede resultaten hebben geleid. We kunnen met recht zeggen dat we klaar zijn voor groei, klaar voor de toekomst!”

Naar het overzicht