Yuri Admiraal

Blijvende veranderingen doorgevoerd!

Springer Science+Business Media is een sterke wereldspeler en vooraanstaand medisch en wetenschappelijk uitgever van boeken, e-books en artikelen. IT is een zeer belangrijk hulpmiddel voor het innovatieve business model van Springer. Door de groei van de afgelopen jaren is gekozen voor het centraliseren van de IT. Daarbij dient de IT Governance, de volledige besturing en inrichting van IT, centraal en met global scope ingericht te worden.


Springer stond voor een grote uitdaging om forse veranderingen door te voeren in de IT Governance. Ontwikkelingen moesten sneller gaan en de kwaliteit van de IT services moest omhoog. Men wilde er graag een externe partij bij betrekken die ervaring heeft met dit soort implementaties en die in staat is om de verandering ook echt te laten landen op de werkvloer. Vandaar dat Delta Change Consultants is ingeschakeld voor raad en daad bij deze grote klus.


We zijn aan de slag gegaan met zowel de grote als de kleine onderwerpen en veranderingen zijn écht gerealiseerd. Hoe vaak komt het niet voor dat een externe partij zogenaamd een verandering doorvoert, maar zodra je even niet naar de medewerkers kijkt wordt er toch weer op de oude werkwijze gewerkt? Dat is nu niet zo, mensen hebben hun denk- en werkwijze écht veranderd en in de operatie plukt Springer daar nu de vruchten van. Diverse processen verlopen nu veel sneller en met een hogere kwaliteit van de output. Tevens is geborgd dat er een lerend mechanisme is ontstaan zodat Springer zelfstandig steeds betere processen gaat krijgen in de toekomst. Men is erg blij met de blijvende veranderingen die zijn doorgevoerd.In de aanpak van Delta zit een goeie mix opgesloten van top down en bottom up verandermanagement. Het management moest ook veranderen en daarbij het juiste gedrag richting de medewerkers gaan vertonen en de juiste kaders stellen. Tegelijkertijd moesten medewerkers binnen die kaders de juiste initiatieven gaan ontplooien en de juiste dingen op de juiste manier gaan doen. Op beide fronten kan Delta acteren en de verbinding leggen. De lat werd soms wel eens iets te hoog gelegd qua verander-haalbaarheid. Maar Springer wilde juist ook gepushed worden naar een hoger niveau. Dan wordt het soms wel eens oncomfortabel. Oncomfortabel maar noodzakelijk. Wij lopen voor moeilijke issues niet weg en we zijn niet bang om lastige vragen te stellen.


Yuri Admiraal, IT Governance Manager: “Het is erg prettig samenwerken met Delta en zij vertonen een hoge mate van integriteit dat zich o.a. uit door gedienstig te zijn aan de opdracht en altijd ónze cultuur als uitgangspunt te nemen. We wilden geen partij inhuren die ons wel eventjes kwam vertellen dat wij het fout doen en dat we hun methode moeten toepassen. Het moet wel bij ons passen. Methodes zijn middelen, en niet meer dan dat. Delta gebruikt elementen uit methodes zodra ze in de praktijk ook echt toegevoegde waarde hebben. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor hun core middel Enterprise Engineering. Pas als het toegevoegde waarde heeft wordt dit toegepast. Ik voorzie dat ik in de toekomst wederom gebruik zal maken van de diensten van Delta.”

Naar het overzicht