Operational excellence

Mensen maken een organisatie succesvol. Zij werken samen om gezamenlijke doelen te bereiken. Samenwerkings­patronen zijn universeel en vormen zelfs de essentie van de organisatie: het is hét fundament dat bepaalt of een organisatie al of niet optimaal kan presteren. Het ontbreken van inzicht in deze universele patronen leidt in de praktijk tot inefficiency.

Waar staat uw organisatie op gebied van Operational Excellence?

Wij zien medewerkers en hun samenwerking als het hart van iedere organisatie. Onze aanpak is er op gebaseerd om foutpatronen in deze samenwerking op te sporen en op te lossen. We noemen deze foutpatronen weeffouten. Wij stellen een diagnose van de organisatie As-Is en nemen management en medewerkers op alle niveaus in de organisatie mee in een verandertraject. Zowel het systeem als het gedrag worden hierbij blijvend verbeterd.

Vragen die wij op dit gebied van onze klanten krijgen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe kan ik de efficiency verhogen zonder verlies van kwaliteit en productiviteit?
  • Werken medewerkers op de juiste plek en zo niet waar kan ik hen het beste op inzetten?
  • Hoe verbeter ik de interne samenwerking tussen afdelingen?
  • Hoe kom ik van een wij-zij-cultuur af?
  • Hoe vind ik werk dat werkelijk overbodig is en hoe kan ik dat het beste schrappen?
  • Hoe verander ik complex werk in eenvoudig en lean werk?