Samenwerking verbeteren

Vormen van samenwerking

Los van het feit dat mensen van nature willen samenwerken is samenwerking ook in het bedrijfsleven en in de publieke sector in verreweg de meeste gevallen randvoorwaarde voor succes. Het komt nog maar sporadisch voor dat mensen in isolatie een product of dienst leveren. En waar dat niet gebeurt, ontstaan diverse problemen zoals we hieronder zullen aangeven.

 

We onderscheiden de volgende vormen van samenwerking:

  • Samenwerking tussen individuen
  • Samenwerking tussen teams of afdelingen binnen een waardeketen
  • Samenwerking met leiderschap
  • Samenwerking tussen organisaties

U kunt meer lezen over hoe wij tegen deze verschillende vormen van samenwerking kijken én hoe deze te verbeteren in onze paper.

Download Paper