Agile Enterprise

Agile Transformation

Organisatiebrede Agile implementatie: Wendbaarheid in optima forma bereiken door in alle lagen en in de volle breedte Agile toe te passen. Lees meer »

Agile Leadership

Minimale maar effectieve besturing: De hoogste meerwaarde creëren door het inrichten van een besturingsmodel waarbij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisati... Lees meer »

Agile Collaboration

Op een Agile manier samenwerken: Ritme en alignment tussen zelforganiserende teams zorgt voor krachtenbundeling en meer focus. Ieder zelforganiserend team kan voor zichzelf... Lees meer »

Agile Mindset

Agile gedrag stimuleren: Nieuw, Agile gedrag vertonen bepaalt voor een groot deel het succes van Agile. Iedereen weet dat de gedragscomponent van iedere verandering, in het... Lees meer »

Agile Enterprise Assessment: Weten waar we staan qua Agility.

De basis voor elke verandering. Een helder en gedragen startpunt. Watts Humphrey zei ooit ‘If you don’t know where you are, a map won’t help’. Om een Lees meer »